Skip to content

Antirasism

Antirasismkampanjen behövs just nu

Ett politiskt parti som är Feministiskt initiativs exakta motsats har tagit sig in i Sveriges riksdag: Ett parti vars agenda är att skilja på människor, trampa på mänskliga rättigheter och stärka den strukturella diskrimineringen. Ett parti som dessutom är starkt värdekonservativt, homofobiskt och antifeministiskt. Därför är det viktigare än någonsin just nu att visa att det finns en annan vision, en vision om att alla ska behandlas lika, oavsett etnicitet, kön, sexualitet, könsuttryck, funktionalitet eller klass.

Integrationen sitt eget problem

För att nå ett samhälle fritt från diskriminering måste vi ta itu med den syn på invandrare som genomsyrar Sverige i dag, och som indirekt föder främlingsfientliga krafter. Att tänka i termer av integration är att dela upp människor i ett ”vi” och ett ”dom”, där ”dom” ska anpassas in i ett existerande svenskt samhällsmaskineri. Med ett sådant tankesätt kommer aldrig diskrimineringen och uppdelningen att upphöra. Därför måste vi visa på att även de flesta övriga politikers och offentliga verksamheters syn på människor stärker den strukturella rasismen i samhället.

Intersektionalitet och multipelt förtryck

Den antirasistiska och den feministiska kampen hör ihop. Diskriminering och förtryck på grund av kön förändras och förstärks av fötrycket på grund av etnicitet. Att vara invandrarkvinna eller icke-vit kvinna i Sverige i dag innebär andra utmaningar än att vara en etniskt svensk kvinna respektive invandrarman, och vi måste därför analysera hur makten tar sig olika uttryck för olika människor i olika sammanhang. Ett sådant perspektiv kallas intersektionalitet och innefattar också andra maktstrukturer, som de som rör sexualitet, klass, könsuttryck och funktionalitet. Intersektionaliteten utgör en av grunderna för Feministiskt initiativs antirasistiska arbete.

Human asylpolitik och internationell rättvisa

Det räcker inte att bara titta på hur vi som redan finns i Sverige har det för att ha en antirasistisk helhetssyn. Sveriges allt restriktivare asylpolitik stänger människor ute och skickar människor tillbaka till krig, tortyr och förföljelse, särskilt kvinnor och hbt-personer vars särskilda asylskäl inte tas på allvar. Vi måste kämpa för en human asylpolitik i Sverige som respekterar FN-konventioner och mänskliga rättigheter! Vi måste också arbeta internationellt: vår värld är fortfarande märkt och uppdelad på samma sätt som under kolonialismen, där människor i det rika nord suger ut arbetskraft och resurser från det fattiga syd. För den globala rättvisans skull måste vi se till att vi här i Sverige står tillbaka och att vi arbetar för att jämna ut den enorma ojämlikheten i världen.

En del av en större kamp

Feministiskt initiativ är inte ensamma. Många grupper arbetar tillsammans mot rasismen i Sverige i dag, en kamp som förstärkts och intensifierats efter det mörka valresultatet. Tillsammans med alla andra grupper ska vi synas, manifestera, leda samtal, skriva insändare och debattartiklar, informera i skolor, finnas med i samhällsdiskussionen. En ny bred antirasistisk rörelse håller på att formas, och där är Feministiskt inititiativ en självklar aktör som Sveriges starkaste parti mot alla former av strukturell diskriminering.

Läs mer

Feministiskt initiativs politik om feministisk antirasism (inter)nationellt och lokalt i Stockholms kommun. Feministisk initiativs intersektionella medlemsgrupps blogg Feministiskt initiativ Intersektionalitet. Antirasistiska feministiska tankesmedjan Interfem.

Kom med!

Hjälp oss här i Stockholm att driva kampanjen! Kom med idéer och förslag till vad vi kan göra, kom på manifestationer och möten, delta i studiecirklar, peppa i kampanjarbetet. Kom på ett av Fi Region Stockholms öppna arbetsmöten eller mejla antirasism@fistockholm.se. Och gå med i vår nationella Facebookgrupp Antirasistisk Feminism!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 25 andra följare

%d bloggare gillar detta: